Vad innebär det att vara en svensk?

Vad innebär det att vara en svensk?

”Jag – en svensk” (vad skulle du sakna om du flyttade från landet och vad tycker du saknas i landet. mm)

  • Gör ett collage, där du sätter ihop bilder av det du tycker bäst om i Sverige. 
  • I bilden kan du visa platser du tycker om att vara på, islänningar som du tycker är typiskt svenskt,  bilder av  din idrottsförening, med mera.

Skriv ner det du kommer att tänka på, när du tänker på en typisk svensk.

  • Var och en i klassen gör samma sak.
  • Gör en tankekarta där alla tankar samlas och tankekartan sätts upp på väggen.  

Vad innebär det att vara Dansk, Svensk, Norrman, Finländare, Grönlänning, Färöing och Same? Vilken bild har du av en typisk dansk..? 

Samarbetsprojekt 

Eleverna har kontakt med sina jämnåriga i  de andra nordiska länderna och  ber om deras syn på hur det är att vara  typisk dansk, norrman, o.s.v.

Eleverna jämför sina egna tankar med upplysningarna de fick av de andra.  

Använd dig av Nordisk Projektbank – for læse-, skrive- og sprogprojekter för att hitta samarbetspartners.

Alla uppgifter finns även på de andra nordiska språken.