Hva vil det si å være en nordmann?

Mål: At elevene prøver å forestille seg hva det er som gjør oss til nordmenn: menneskene, språket, historien, fisken, oljen, lefsen, lutefisken. . .

“Jeg – en nordmann”

Hva ville du savne hvis du flyttet fra Norge, er det noe du syns ville mangle i eller ved landet?

Lag en kollasj, der du setter sammen et bilde av det du liker best i Norge.

  • På bildet kan det være steder som du liker deg best,  nordmenn som du synes er typisk for landet, bilder av idrettslaget ditt osv…
  • Hva kommer opp i hodet ditt når du tenker på en typisk nordmann? Skriv det ned.
  • Alle i klassen gjør det samme.
  • Lag et tankekart hvor dere samler alt på et plakat.

Hva vil det si å være en dansker, svensker, nordmann, finne, færøying eller same?

  • Hvordan forestiller du deg en typisk nordmann, svensker osv…?
  • Få idéer fra siden Mit Norden.

Kommunikasjonsoppgave:

Elevene kommuniserer med sine jevnaldrende i norden får å få idéer om hva det vil si å være en typisk nordmann, dansker, osv…?

Elevene kan sammenligne sine idèer i henhold til opplysningene de har skaffet seg fra andre.

Bruk Nordisk Prosjektbank for lese-, skrive- og språkprosjekter for å finne samarbeidspartner.

Alle oppgavene finnes på de andre nordiske språk.