Regissører

Mål: Kulturformidling

At elevene blir kjent med norden del i verdens filmhistorie.

Oppgave

Elevene forbereder en presentasjon av en regissør og/eller en skuespiller.

Elevene prøver å få se en film av regissøren eller skuespilleren.

Elevene ser en nordisk film hjemme, presenterer den for klassen, foreteller om handlingen, regissøren og hvem som spiller hovedrollen.

Eleven viser et klipp/en sene fra filmen.

Fra bok til film

Velg en film som bygger på en bok. Se filmen og les boken og sammenlign.

  • Hva finner du i boken som finnes ikke i filmen og omvendt.
  • Ligner hovedpersonene i filmen på de som er i boken. Gi eksempler. (Denne oppgaven kan brukes i samarbeid med islandsk og kan ta noen uker).

Lærer bør velge de oppgavene som passer hver gang.

Elevene kan enten arbeide for seg selv, i par eller grupper.

Hvor kommer de fra? Liv Ullmann, Erik Gustavson, Ingmar Bergman, Ingrid Bergman, Carl Th. Dreyer, Billy August, Gabriel Axel?

Hva er de berømte for?

Slå opp navnene? Susanne Bier, Paprika Steen, Lone Scherfig, Leif Magnusson, Joachim Trier, Anne Sewitsky, Jens Lien og Ragnar Bragason.

Velg en av disse. Se en film, som han/hun har regissert eller spilt i.

Hva syns du?