Massmedia som begrepp

Mål: Att eleverna blir bekanta med begreppet massmedia.

  • Vad är massmedia?
  • Vilka massmedier känner eleverna till?
  • Är det tryckta medier, nätmedier eller radio/TV?

Uppgift:

  • De yngsta eleverna håller sig till en enkel form av media, t ex TV-programmet (barnprogram, serier, filmer) och nyheter.
  • Berätta vad de la märke till i nyheterna , kanske göra bilder och skriva texter till.
  • Man kan återberätta barnprogram, jämföra det med andra program, göra tecknade serier, o.s.v.
  • Eleverna kan klippa ut rubriker, bilder av kändisar och sortera efter länder.