Begrepet massemedia

Mål: At elevene blir kjent med begrepet massemedia.

  • Hva er massemedia?
  • Hvilke massemedier kjenner elevene til?
  • Er det medier på trykk, nettmedier elle radio/TV?

Oppgaver:

  • De yngsle elevene holder seg til en enkel form for media, f.eks. TV-guiden (barneprogram- serier – filmer) og nyheter.
  • Elevene forteller om hva de la merke til i nyhetene, de kan eventuelt tegne bilder og skrive tekster til dem.
  • Elevene kan gjenfortelle barneprogrammer, sammenligne dem med andre programmer, lage en tegneserie osv.
  • Elevene kan klippe ut overskrifter, bilder av kjendiser og sortere dem etter land.