Karrusel – station 1

Læsning

Mål

Læsetræning. At eleven øver sig i at læse korte historier og tekster om emner han/hun kender godt.

Organisering

Karrusel-modellen

Forløb

Eleverne vælger at  læse forskellige bøger alt efter hvor gode de er til at læse og hvor gode de er til sproget.

Matrialer

En samling bøger/litteratur/digte/tegneserier /ugeblade.

Indhold

Emne eleven er interesseret i, kan og har lyst til at læse.

Gevinst

Holistisk tilgang til sproget.
Autonomi – eleven vælger selv de tekster han/hun vil læse – lange eller korte tekster, svære eller nemme tekster.
Eleven kan læse langsomt eller hurtigt – alt efter egen formåen.

Eleven læser! At kunne læse er en livskvalitet, især på fremmedsprog!

Eleverne læser mere, får bedre ordforråd og øver sig i at læse og forstå flere typer tekster.

Tidsramme

En undervisningstime (40 minutter)

Evaluering

Logbog   /karrusel

Navn:   __________________________________

Station no:________________

Hvad jeg lavede:

Læste______       skrev____  lyttede_____      så på  _____

snakkede_____  løste  opgaver_____  computer  arbejde ____

ordbog____  andet ________

Hvordan gik det:

Ikke så godt ______   Godt  ______ Meget godt     ________

Hvad jeg har lært:

__________________________________________________

meget  ________  ikke så meget________ lidt________


Min karakter __________ Gruppens karakter ________  Lærerens karakter______

Logbog   /karrusel

Navn:   __________________________________

Station no:________________

Hvad jeg lavede:

Læste______       skrev____  lyttede_____      så på  _____

snakkede_____  løste  opgaver_____  computer  arbejde ____ ordbog____  andet ________________

Hvordan gik det:

Ikke så godt ______   Godt  ____________Meget godt     ___________

Jeg har lært _____________________________________________________

Jeg har lært  meget  ________  ikke så meget________ lidt________

Min karakter __________ Gruppens karakter ________  Lærerens  karakter________