Station 4

Teater

Mål

Mundtlig opgave/kreativt arbejde.

Forløb

Halvdelen af klassen laver opgaven i første omgang og den anden halvdel er tilskuere. Så bytter man roller.

Man kan også vælge at dele eleverne op i grupper på 3 til 4. Hver gruppe får uddelt et tæppe som de kan bruge som telt. Inde i sit telt laver de en historie eller et lille teaterstykke og de andre grupper kommer på besøg og følger med i hvordan arbejdet udfolder sig.

Matrialer

Tæppe og/eller hvad passer til stykket.

Indhold

Mundtlig opgave; samtale eller en fortælling.

Gevinst

Mundtlig træning.
Sociale aktiviteter.
Positiv oplevelse.
Man bruger kroppen.
Kreativt arbejde.

Tidsramme

To undervisningstimer

Evaluering

Logbog – selvevaluering