Karrusel – station 9

Tegneserie

Mål

At eleverne læser mindst fire tegneserier på dansk.
At eleverne lægger mærke til både billedsprog og skriftsprog.
At eleverne noterer i sin logbog det de mener at er tegneseriens stærke og svage punkter.
At eleverne selv laver en tegneserie på dansk.

Forløb

Eleverne læser forskellige tegneserier  (4) efter eget valg.
De arbejder i en gruppe på tre og laver selv en tegneserie.

Materialer

Meget individuelt. Det kommer helt an på hvordan eleverne bestemmer sig til at opgaven skal løses og i hvilken form produktet bliver.

Indhold

Læsning, kreativ skrivning og tegning, tekst og tekstbehandling under tegneseriens fortegn.

Gevinst

Kreativt arbejde som kræver godt samarbejde fra elevernes side.
Socialt samvær.
Træning i IKT.

Tidsramme

Tre uger /6 undervisnigstimer

Hjemmeopgaver

Læsning og arbejde med  tegneserier.

Evaluering

Logbog, tegneserien og hjemmeopgaver.