Karrusel – station 8

Collage

Mål

At scanne og skimme tekster for ordforråd tilknyttet et bestemt tema.
At bruge billeder/fotografier fra ugeblade, der kredser om et tema, for at træne elevernes ordforråd

Organisation

Individuelt arbejde
Pararbejde
Gruppearbejde (på tre).

Forløb

Eleverne i gruppen arbejder hver for sig eller sammen.
Eleverne vælger et tema for deres collage.
Eleverne finder billeder og ord fra danske ugeblade eller tekster de har printet ud fra Internettet
Eleverne laver en collage hvor de parer sammen ord og billeder.
Collagen bliver præsenteret for klassen.

Matrialer

Danske ugeblade eller tekster de har printet ud fra Internettet.
Saks og lim.
Lim
En stor ark papir.

Indhold

Mange slags tekster og billeder tilknyttet et bestemt tema.
Indblik i dansk kultur som spejler sig i ugebladenes og annoncernes verden.

Gevinst

Fokus på basissprog som bliver automatiseret og sat i en ny sammenhæng.
Aktiviteten spiller på elevernes baggrundsviden og samlerinstinkt.
Samarbejde – man bytter gerne tekst og billeder.
Tekstproduktion.
Kulturforståelse
Kunstneriske/musiske færdigheder viser sig.

Tidsramme

En undervisningstime (40 minutter)

Evaluering

Logbog   /karrusel               


Navn:   __________________________________

Station no:________________

Hvad jeg lavede:

Læste______       skrev____  lyttede_____      så på  _____

snakkede_____  løste  opgaver_____  computer  arbejde ____

ordbog____  andet ________

Hvordan gik det:

Ikke så godt ______   Godt  ______ Meget godt     ________

Hvad jeg har lært:

__________________________________________________

meget  ________  ikke så meget________ lidt________

Min karakter __________ Gruppens karakter ________  Lærerens karakter______