Karrusel – station 5

Aviser og Tv avisens nyheder

Mål

At få bedre forståelse af hvor meget islandsk og dansk skriftsprog ligner hinanden.

At eleverne lærer at bruge deres baggrundsviden om forskellige emner som læringsstrategi.
At eleverne følger med i  Danmarks dagligdag.
At eleverne lægger mærke til forskelle i valg af nyheder efter media.
At eleverne lægger mærke til hvor forskelligt nyheder bliver behandlet i Danmark og Island.

Forløb

Gruppearbejde

  • eleverne arbejder med nyheder fra aviser og Internet
  • eleverne laver deres egen avis eller TV  udsendelse med sidste nyt fra Danmark.

Materialer

Kommer an på hvilket emne eleverne bestemmer sig for.

Indhold

At læse, skrive, lytte og forstå dansk som det forekommer i hverdagen og i dagligdags situationer.

Gevinst

Kulturel oplevelse som verdensborgere.

Socialt samvær og kritisk evaluering:

  • eleverne snakker sammen  om dagens nyheder
  • eleverne ser efter om det er forskel i behandlig af internationale nyhedsindslag  i Danmark og Island
  • elverne lægger mærke til om der er forskel på hvordan nyhederne bliver præsenterer i TV og aviser.

Tidsramme

Tre  uger

Hjemmeopgaver

Evaluering

Logbog, projekt og hjemmearbejde om aviser og undomsblade.