Evaluering af afgangsprojekt i 10. klasse

Mål
At eleverne forstår

  • sammenhængen mellem læring og evaluering
  • hvad der skal til, når man laver et projekt som skal fremvises og evalueres af andre

Opgavetyper

  • Elevernes selvvalgte emner, aktiviteter og præsentation.

Gevinst

  • Eleverne lærer at bruge forskellige midler til at udarbejde et projekt, i hvilket de kombinerer sprog, deres interesser og kreative evner.

Tidsramme for forberedelse af projektet

Tre uger

Evaluering

Projektet bliver evalueret fra to vinkler:

  • den sproglige og  mundtlige side
  • hvordan selve produktet og elevens tilknytning til det genspejles i fremstillingen

Mundtlig fremstilling

lidt er på vej godt arbejde
Sprog og grammatik
Sammenhæng i fortællingen
Udtale
Fremstilling

Fremstillig af projektet

lidt er på vej godt arbejde
Brug af midler
Præsentation af det færdige produkt
Har eleven forstået formålet med projektet?

Se endvidere: Evalueringsmetoder i sprogundervisningen