Karrusel – station 7

Oversættelser

Mål

At lære at oversætte forskellige slags tekster fra dansk til islandsk.

Organisering

Karrusel – modellen
Pararbejde
Gruppearbejde (3 i gruppe)

Forløb

Eleverne får en variation af tekster for at oversætte.
Det er forskelligt hvor nøjagtige eleverne skal være i deres oversættelse:

  • De skal fortælle hvad teksten handler om.
  • De skal tage hver sætning for sig og fortælle om hvad den handler om.
  • De skal udelukkende udvælge ord som de kender og oversætte dem.
  • De skal udelukkende udvælge ord som de ikke er fortrolige med og oversætte dem.

Materialer

En variation af  tekster  fra forskellige bøger og blade læreren har fundet frem, eller eleverne har anbefalet.
Logbog og noget til at skrive med.

Indhold

En stor variation af tekster tilknyttet det ordforråd og emner eleverne er fortrolige med.

Gevinst

Eleverne  får træning i at arbejde med at fordybe sig i tekstens ordforråd.
At lære at finde ud af at man kan bruge forskellige metoder når mand oversætter fra et sprog til andet.
At blive bevidste om hvordan de arbejder og hvad passer dem bedst når de arbejder med en tekst.

Tidsramme

En undervisningstime (40 minutter).

Evaluering

Logbog   /karrusel


Navn:   __________________________________

Station no:________________

Hvad jeg lavede:

Læste______       skrev____  lyttede_____      så på  _____

snakkede_____  løste  opgaver_____  computer  arbejde ____

ordbog____  andet ________

Hvordan gik det:

Ikke så godt ______   Godt  ______ Meget godt     ________

Hvad jeg har lært:

__________________________________________________

meget  ________  ikke så meget________ lidt________

Min karakter __________ Gruppens karakter ________  Lærerens karakter______