Karrusel i 7. klasse

Mål

At udvikle autonomi hos eleverne.
At skabe arbejdsforhold hvor både receptive og produktive færdigheder trænes.
At indøve og automatisere det sprog eleven allerede er i besiddelse af, bevidst eller ubevidst.
At skabe en arbejdsperiode med elevstyrede aktiviteter hvor sproget automatiseres i samarbejde med andre elever.
At skabe arbejdsforhold for autentisk kommunikation mellem såvel elever og lærer, så som mellem eleverne inbyrdes.
At skabe autentisk kommunikation der beskæftiger sig med, hvad man laver og dermed lærer hvordan man lærer.

Organisation i klasseværelset

Opstilling, der flytter fokus fra underviseren til eleverne.

  • Enkeltopgaver
  • Pararbejde
  • Gruppearbejde – eleverne arbejder i grupper på højst tre.

Aktiviteter

Det er vigtigt at notere at denne karrusel egner sig godt efter jul når man har arbejdet med basisordforråd gennem lege og “hands-on” aktiviteter hele efterårssemestret. Eleverne har da allerede fået en del sprog og sprogfunktioner at arbejde med og automatisere i karrusellen.

IKT: tekst og billeder,
Læse: tegneserielæsning,
Video: se, lytte og læse,
Kontent-based gloselister: skrive ordlister tilknyttet et bestemt tema med ordbog,
Ordbog: gloser,
Oversættelse af sætninger: dansk over til islandsk og omvendt,
Fristation: spil efter eget valg.

Gevinst

Fokus på elevautonomi og samarbejde.

  • Høj aktivitet
  • Der arbejdes med flere forskellige færdigheder inden for hver undervisningsperiode – alt dette sker på elevens forudsætninger.
  • Der er en stor variation af aktiviteter.
  • Eleverne er hele tiden aktive på eget ansvar og formåen.
  • Eleverne lærer at arbejde sammen om opgaver, tage ansvar for egen læring og støtte hinanden.

Tidsramme

Alle dobbelttimer.
Hver station varer 40 minutter.

Evaluering

Eleverne udfylder et selvevalueringsskema i slutningen af hver station.