Karrusel – station 2

Grammatik: træningsstation

Mål

At eleverne lærer grammatik på en nem og sjov måde.

Organisering

Karrusel-modellen

Forløb

Hver elev sætter sig ved en computer og finder frem til de netsider med grammatik  som læreren har valgt.

Materialer

Computer
Computerprogrammer
Grammatiske øvelser fra forskellige kilder.

Indhold

Grammatik  (se mål for 7.kl.)

Gevinst

At eleven bliver mere bevidst om grammatikkens funktion i det danske sprog.

Tidsramme

En undervisningstime (40 minutter).

Evaluering

Logbog /karrusel


Navn:   __________________________________

Station no:________________

Hvad jeg lavede:

Læste______       skrev____  lyttede_____      så på  _____

snakkede_____  løste  opgaver_____  computer  arbejde ____

ordbog____  andet ________

Hvordan gik det:

Ikke så godt ______   Godt  ______ Meget godt     ________

Hvad jeg har lært:

__________________________________________________

meget  ________  ikke så meget________ lidt________

Min karakter ______ Gruppens karakter _______  Lærerens karakter______