Karrusel – station 3

Skrivning

Mål

At eleverne øver deres ordforråd og retskrivning.

At eleverne øver sig i skrive enkle korte tekster hvor ordforrådet er tilknyttet emner eleven er fortrolig med.

Organisering
Karrusel-modellen
Pararbejde

Forløb

Eleverne får  en stak korte  tekster  som de  vælger fra.

Eleverne skriver ordlister, en dialog, en ny tekst med samme ordforråd, en ny afslutning, eller…

Materialer

Forskellige korte tekster: klip fra ugeblade, Internettet, forskelligt ældre undervisningsmateriale fra “Námsgagnastofnun” undervisningsmateriale som der ikke længere bliver brugt i klasseundervisningen.

Indhold

Ord og tekster tilknyttet emner eleven er kendt og fortrolig med: teenagere, kæledyr, boliger, sport, berømte mennesker.  Hvis eleverne kender noget til emne og personer kan de læse og forstå sværere tekster end ellers.

Gevinst

Holistisk tilgang til sproget.
Retskrivning, ordforåd og forståelse blver sat i sammenhæng ud fra emner de godt kender og selv har valgt.
Elevautonomi i henhold til valg af tekster.

Tidsramme

En undervisningstime (40 minutter)

Evaluering

Logbog   /karrusel


Navn:   __________________________________

Station no:________________

Hvad jeg lavede:

Læste______       skrev____  lyttede_____      så på  _____

snakkede_____  løste  opgaver_____  computer  arbejde ____

ordbog____  andet ________

Hvordan gik det:

Ikke så godt ______   Godt  ______ Meget godt     ________

Hvad jeg har lært:

__________________________________________________

meget  ________  ikke så meget________ lidt________

Min karakter __________ Gruppens karakter ________  Lærerens karakter______