Station 5

Orienteringsløb

Mål

At eleverne bruger det sprog de er i færd med at lære.

Forløb
Klassen opdeles i fire eller fem hold.
Eleverne/læreren har lagt ud nummerede kort med opgaver  – rundt omkring i skolegården.
Man kan godt bruge 8 til 10  forskellige opgaver.

Opgaverne kan være:

Skrive en sang/skrive en lille historie /tælle /synge/fortælle om en speciel person/ finde ud  fra en beskrivelse hvad det er for en ting der beskrives/følge instruktioner og bygge en konstruktion/ finde nogle bestemte ting og bygge noget bestemt af dem/ samle forskellige ting efter instruktioner, o.s.v.

De som afslutter løbet på kortest tid vinder.

Matrialer

Alt hvad tilhører de projekter læreren/eleverne har valgt at udføre.

Relevante instrukser.

Indhold

Muntligt og skriftligt sprog.
Genvist
Mundtlig opgave, samtale eller en fortælling.
Skriftlig  træning.
Sociale aktiviteter.
Positiv oplevelse.
Konkurrence.
Man bruger kroppen.
Man har det sjovt.

Tidsramme

To undervisningstimer

Evaluering

Logbog – selvevaluering