Karrusel – station 4

Fingerdukke-teater

Mål

At eleverne skaber et teaterstykke.
At eleverne øver sig i at skrive dialoger.
At eleverne træner udtale af replikker og intonation i dialoger.
At eleverne opfører teater hvor fingerdukkerne taler sammen.
At eleverne lærer at lave dukketeater som læringsstrategi.

Organisering

Karrusel-modellen
Pararbejde

Forløb
Eleverne bestemmer sig for karakterer og forløb: hvad skal stykket handle om, hvem er personerne, hvad er problemet og hvordan bliver det løst.
Eleverne laver et lille stykke teater med fingerdukker.
Eleverne skriver en dialog mellem fingerdukkerne ned, – besemmer sig for hvad hver karakter skal sige og gøre.
Eleverne øver udtale og intonation af replikkerne.
Eleverne opfører stykket for publikum.

Matrialer

Logbog og blyant
Fingerdukker fra Ikea (eller nogle de selv har lavet), papkasser eller andet de finder på at lave en scene af.

Man kan også lave et skyggeteater.

Skyggeteater, skyggespil er en teaterform, hvor dukker (stangdukker) fremkalder skygger på et hvidt lærred; skuespillere kan også fremkalde skyggerne.

Inhold

Ordforåd der passer til elevernes emne og teaterstykkets indhold.

Gevinst

Mundtlig og skriftlig øvelse.
Sproget sat i konkret sammenhæng.
Fokus på hele sætninger og replikker, intonation og udtale.
Processkrivining på elevens præmisser med det ordforråd man har arbejdet med i klassen.
Automatisering af udtale og dialoger hvor sproget bliver realiseret i aktuelle situationer.
Fokus på at træde frem for publikum.
Individuel kreativ opgave hvor fingerdukker får liv og karakter.
Hukommelsen tilknyttes en episode, der gør det nemmere at genkalde sig emnet.

Tidsramme

En undrevisningstime (40 minutter)

Evaluering

Logbog   /karrusel


Navn:   __________________________________

Station no:________________

Hvad jeg lavede:

Læste______       skrev____  lyttede_____      så på  _____

snakkede_____  løste  opgaver_____  computer  arbejde ____

ordbog____  andet ________

Hvordan gik det:

Ikke så godt ______   Godt  ______ Meget godt     ________

Hvad jeg har lært:

__________________________________________________

meget  ________  ikke så meget________ lidt________

Min karakter __________ Gruppens karakter ________  Lærerens karakter______