Karrusel – station 3

Historier og stof fra CD´er og Internettet

Mål

At eleverne træner deres lyttefærdigheder og forståelse af mundtligt dansk.

Forløb

Eleverne får udelt CD-spillere

  • lytter til danske historier/digte fra CD´er
  • arbejder med Hvad siger du C-hæfte

Materialer

CD spiller
Hvad siger du CD og hæfte C
Computer og hovedtelefoner

Indhold

At lytte til dansk i forskellige sammenhænge.

Gevinst

Eleverne vænnes til dansk intonation og udtale.
Eleverne lærer at skelne ord og lyd ved  at øve sig i at lytte og forstå mens de har en skrevet tekst ved siden af som scaffolding.
Eleverne lytter og forstår ved at lytte til det der bliver sagt uden scaffolding.

Tidsramme

Tre uger 6 undervisningstimer

Hjemmeopgaver

Valgte tekster fra forskellige kilder:

  • Fisketur
  • Fyldepennen
  • Kort og godt
  • Konger i deres eget rige

Evaluering

Logbog, projekt og hjemmearbejde.