Karrusel – station 2

Ungdom, aviser og ugeblade

Mål

At eleverne lærer målrettet at lede efter information i aviser, ugeblade og på websider.
At eleverne trænes i nyttelæsning:

  • at scanne, skimme, læse og tjekke andre tekster og websider for stof til deres projekt.

At eleverne lærer at skrive forskellige typer tekster som de kan bruge til deres ungdomsblad.

Forløb

Eleverne arbejder i gruppe på tre.

Hver og en elev må have et ansvarsområde: Lay-out, kvaliteten af tekster og  billeder.

Eleverne diskuterer hvilket tema deres blad skal have og hvilket stof det skal indeholde. De samler stof, udvælger indhold og billeder, skriver overskrifter, nyheder og billedtekster. De må huske at give deres ungdomsblad navn, skrive publikationsdato, hvem er målgruppen, hvem der er ansvarlig for publikationen og i hvor mange eksemplarer det ugives.

Materialer

Papir, pen, farver, lim, saks og andet som behøves.

Indhold

Ordforråd og  tekstbehandling.

Gevinst

Kulturformidling tilknyttet dansk dagligdagsforhold og hvilken forskel der er på at være ung i Danmark og i Island.
Holistisk tilgang til sproget.
Sproget sat i konkret sammenhæng.
Et fælles produkt som kan give større lyst til at lære.
Samarbejde og sociale aktiviteter støtter indlæringsprocessen.

Tidsramme

Tre  uger/6 undervisningstimer

Hjemmeopgaver

Tekster om unge i Danmark

Evaluering

Logbog, produkt og hæfte med hjemmeopgaver. 

Resourcer

Netdansk for unge: Tema 6: Net-medier
Fyldepennen
Letlæsningsbøger
Frikvarter – alt muligt for unge
Vi unge – ungdomssite
Chilinet