Station 3

Et  forhindringsløb……………………….

Mål

At øve forskellige ting eleverne har lært og automatisere dem.

Forløb
Eleverne deles op i  tre til fire hold
Holdene laver spørgsmål og/eller finder på aktiviteter som de andre hold skal lave.
Det hold som står for spørgsmålerne/aktiviteterne styrer konkurrencen.
Eksempler på aktiviteter: Synge, sige remser, løse opgaver, drikke vand, klæde sig på, opremse alfabetet, multiplicere (multiplikationstabellen).

Matrialer

Hvad eleverne bestemmer sig for at bruge ved deres leg.

Indhold
Sjovt, sjovt ……
Mundtligt/ udtale
Opfindsomhed/kreativitet

Gevinst
Social samvær.
Eleverne bruger det de har lært.
Fysisk aktivitet.
Selvtilid.
Motivation.
Positiv oplevelse.

Tidsramme

To undervisningstimer

Evaluering

Logbog