Selvevaluering – dagbog

Julekarrusel Samarbejde: Snakker vi dansk mens vi arbejder  / Er der nogen som gør det hele, eller deler vi arbejdet/ hygger vi os?  

Resultat: Hvordan ser opgaverne  ud /har man været grundig og gjort  et godt stykke arbejde, har man været fantasifuld?

Navn :    Station nr : ________________
Hvad lavede jeg i juletimen…….
 • læste________      
 • skrev_______ 
 • lyttede på_______
 • så på  ______   
 • snakkede_______
 • løste opgaver_____       
 • lavede computer arbejde _______
 • brugte ordbog_______
 • andet/hvad________________________
Hvordan gik det?
 • ikke så jule-godt______
 • godt ______ 
 • meget godt    ______
Jeg har lært om  . . .  ________________________________________________
Jeg har lært
 • meget  ________ 
 • ikke så meget________
 • lidt________
Karakter
 • min jule  karakter _______
 • gruppens karakter ______
 • lærerens karakter _______

Printervenlig PDF-dokument