Karrusel – station 9

Spil og bordspil

Mål

At give eleverne mundtlig træning i gennem en sjov leg de godt kender.
At eleverne lærer det ordforråd som hvert spil kræver.

Organisering

Eleverne arbejder sammen som gruppe.

Forløb

Det er ikke nødvendigt at alle spiller det samme spil.

Man kan trække lod om hvem får hvilket spil.

Materialer

1. Rummikub

2. Spillekort

3.  Alias

4. Andre spil som eleverne kender.

Indhold

Ordforåd tilknyttet spillet: en spiller, en terning, antal øjne på en terning, den der slår de højeste antal øjne, hvem starter spillet, nu er det din tur at slå terningerne, du må slå terningerne om, nu er det din tur, startfelt, kaste terningen, hver spiller placerer nu sin figur ved sit startfelt, terningen kastes, du skal starte spillet.

Se Spillemagasinets spilleregler.  

Gevinst

Mundtlig træning, gruppen snakker sammen.
Hukommelsen øves.
Social aktivitet med kammeraterne.
Time on task er høj – mere spontanitet, konstant selevaluering og brug af huskestrategier.
Spiller på elevernes kampånd, team-ånd og solidaritet.

Tidsramme

En undervisningstime (40 minutter)

Evaluering  

Logbog   /karussel

Navn:   __________________________________

Station no:________________

Hvad jeg lavede:

Læste______       skrev____  lyttede_____      så på  _____

snakkede_____  løste  opgaver_____  computer  arbejde ____

ordbog____  andet ________

Hvordan gik det:

Ikke så godt ______   Godt  ______ Meget godt     ________

Hvad jeg har lært:

__________________________________________________

meget  ________  ikke så meget________ lidt________

Min karakter __________ Gruppens karakter ________  Lærerens karakter______