Udeskole i 10. klasse

Mål
Mundtlig træning.
Træning i en variation af læringsstrategier.
Ordforråd indlæres, gentages, genopfriskes og genkendes i en sjov leg.

Opgavetyper

Her er der en række lege der godt egner sig til undervisning i udeskole i skolegården. Det er bare at vælge de lege der passer bedst til hver elevgruppe og det ordforråd der skal automatiseres.

Husk at bruge billederne her på siden til at give eleverne et godt forbillede af hvad man kan øve i en udeskole og hvordan.

Man kan også bruge vejledningerne som tekstlæsning – indhold bliver sat i en konkret sammenhæng med noget eleverne har baggrundsviden om.