Karrusel – station 6

Grammatik

Mål

At automatisere grammatiske regler gennem traditionelle øvelser.

Forløb

Eleverne arbejder i grupper og løser grammatiske øvelser i bøger og fra internettet.

Materialer

“Danskar æfingar” af Guðrún Halldórsdóttir

Grammatik af Arnbjörg Eiðsdóttir og Kristín Jóhannesdóttir

Øvelser fra internettet.

www.skolavefurinn.is

Indhold

Øvelser i grammatik.

Gevinst

Bedre forståelse af sprogets grundelementer og hvordan sproget er sammensat.
Samarbejde og cooperative læring.
Eleverne lærer af hinanden.

Tidsramme

Tre uger /6 undervisningstimer

Evaluering

Logbog, opgaver og hjemmearbejde i form af skriftlige øvelser.