Karrusel

Karrusel er en form for organisation og gennemførelse i undervisningen. Efter input fra læreren er der blevet organiseret stationer, hvor der er forskellige aktiviteter i gang og hvor eleverne for en undervisningstime arbejder enkeltvis, parvis og i grupper.

Aktiviteterne tager udgangspunkt i den enkelte elevs formåen og skal inkludere stationer for alle færdigheder: læse, skrive, lytte, læse, indøve ordforråd . . .

Eleverne skifter grupper og aktiviteter og arbejder parvis og i grupper. Eleverne skifter grupper og aktiviteter efter en bestemt plan.

Karruselformen styrker elevens autonomi og selvstændighed. Eleverne skriver en log om hvad de lavede: læse, skrive, tale, lytte…, hvordan det gik, hvad de syntes om opgaven og en kort evaluering af deres egen insats.

I arbejdsprocessen er eleven i gang med aktiviteter, hvor han/hun indøver og automatiserer det sprog, han/hun allerede er i besiddelse af, bevidst eller ubevidst – ofte flettet sammen med TPR-metoden. Både de receptive og produktive færdigheder spiller sammen. Eleverne arbejder med alle færdigheder i skabende og sociale omgivelser. Stationerne ændrer karakter og sværhedgrad når et mål er nået.

Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir, 2008

Her er der to eksempler på karruseller: én til brug i 7. klasse og en anden i 10. klasse. Organiseringsformen er ikke så forskellig fra den ene aldersgruppe til den anden. Det er stigning opgaverne og sprogets sværhedsgrad – og i forventningerne om output.