Station 2

Læs, fortæl og gå rundt med din kammerat

Mål

Mundtlig træning

Forløb
Fire til fem grupper
Gruppen læser eller skriver en kort historie
Eleverne går en lille tur og fortæller historien til klassen
De stopper og stiller spørgsmål til de andre grupper angående historien.
Den gruppe vinder som de flest rigtige svar til spørgsmålene.

Matrialer

En historie/ et stykke papir/en pen

Indhold
Mundtlig træning
At læse historier
At stille spørgsmål fra historien

Gevinst
At læse højt for andre
At  lave og stille spørgsmål
At huske hvad historien handler om

Tidsramme

En undervisningstime

Evaluering

Logbog