Karrusel i 10. klasse

Mål

At udvikle elevautonomi hos eleverne.
At skabe arbejdsforhold hvor både receptive og produktive færdihedes trænes.
At indøve og automatisere det sprog eleven allerede er i besiddelse af, bevidst eller ubevidst.
At skabe en arbejdsperiode med elevstyrede aktiviteter hvor sproget automatiseres i samarbejde med andre elever.
At skabe arbejdsforhold for autentisk kommunikation mellem såvel elever og lærer, som mellem eleverne inbyrdes.
At skabe autentisk kommunikation der beskæftiger sig med, hvad man laver og dermed lærer hvordan man lærer.

Organisation i klasseværelset

Opstilling, der flytter fokus fra underviseren til eleverne.

 • Enkeltopgaver
 • Pararbejde
 • Gruppearbejde – eleverne arbejder højst i grupper på tre.

Aktiviteter

Aktiviteterne tager udgangspunkt i den enkelte elevs formåen og skal inkludere alle færdigheder: læse, skrive, lytte, læse, forske, samtale… Det er vigtigt at organisere en karrusel så den spiller på alle færdigheder. Denne karrusel har ni aktiviteter, hvor man integrerer de forskellige færdigheder på flere forskellige måder. En karrusel kan have færre aktiviteter.

 • IKT: læsning /skrivning/lytte og computerarbejde
 • Læse og skrive: læse og skriveprojekt
 • Lytte og skrive: materiale på CD´er og Internettet og Danmarks radio
 • Forskningsarbejde: film
 • Forske, læse, skrive: media – aviser
 • Grammatik – forstå og indøve sprogets grundelementer
 • Nydelseslæsning: selvvalgte bøger: læse – kreativt arbejde
 • IKT: netsurfing; scanne, skimme, læse, vælge, pusle sammen
 • Læse, tegne, klippe, lime, skrive: Tegneserier og collage

Gevinst

Fokus på elevautonomi og samarbejde.

 • Der arbejdes med flere forskellige færdigheder inden for hver undervisningsperiode – alt dette sker på elevens forudsætninger.
 • Der er stor variation af aktiviteter og eleverne er hele tiden aktive på eget ansvar og formåen.
 • Eleverne lærer at arbedje sammen om opgaver, tage ansvar for egen læring og støtte hinanden.

Tidsramme

Tre uger /6 undervisningstimer
Hver station varer ca. 40 minutter.

Evaluering

Eleverne udfylder et selvevalueringsskema i slutningen af hver station.