Karrusel – station 6

Danske TV-serier og film

Mål

At eleverne lytter til dansk hverdagssprog.
At eleverne læser danske undertekster.

Organisering

Karrusel-modellen

Forløb

Eleverne ser dansk fjernsyn, danske film og danske mini-serier.

Materialer

Fjernsyn /DVD-spiller eller computer.
Danske ungdomsfilm  og -serier.
Hovedtelefoner.
Et aflukke hvor eleverne ikke forstyrrer andre aktiviteter i klasseværelset.

Indhold

Stor variation af dagligdags sprog og sprogbrug i film og TV-serier.

Gevinst

Holistisk tilgang til sproget: eleverne oplever mundtligt og skriftligt dansk samtidig.
Træning i at forstå mundtligt hverdagssprog: fokus på hele sætninger, replikker, intonation og udtale.
Læsetræning – danske undertekster: det danske skriftsprog er mere gennemsigtigt for islandske elever end det mundtlige og støtter forståelsen af det mundtlige.
Kulturformidling: positiv oplevelse af det danske samfund, kultur og dansk humor.

Tidsramme

En  til to undervisningstimer (40- 80 minutter).

Evaluering

Logbog   /karrusel

Navn:   __________________________________

Station no:________________

Hvad jeg lavede:

Læste______       skrev____  lyttede_____      så på  _____

snakkede_____  løste  opgaver_____  computer  arbejde ____

ordbog____  andet ________

Hvordan gik det:

Ikke så godt ______   Godt  ______ Meget godt     ________

Hvad jeg har lært:

__________________________________________________

meget  ________  ikke så meget________ lidt________

Min karakter __________ Gruppens karakter ________  Lærerens karakter______