Karrusel – station 4

Danske films

Mål

At eleverner lærer om

  • dansk filmhistorie
  • danske skuespillere og instruktører
  • hvor meget der laves af film og tv-serier i Damark
  • hvordan film kan hjælpe når man lærer et fremmedsprog

Forløb

Gruppearbejde

Eleverne læser en artikel om dansk filmindustri og ser en dansk dokumentar.

Eleverne ser på en dansk film og laver et selvvalgt projekt om filmen.

De bestemmer selv projektets form: plakat, PP-præsentation, billedserie, sketch, interview, kortfilm, hjemmeside, video. . .

Materialer

Internettet: Nordisk film, Wikipedia
Bøger om filmhistorie fra det lokale bibliotek (kan også lånes fra biblioteket i Nordens hus).
Andet: Det kommer an på i hvilken form eleverne vælger at udføre arbejdet.

Indhold

Kulturformidling: Dansk filmhistorie.
Ordforåd tilknyttet filmindustrien og skuespillerverdenen .

Gevinst

Holistisk tilgang til sproget.
Alle færdigheder bliver tilgodeset.
Kulturformidling gennem de media de unge er fortrolige med.
Samarbejde, kultur og socialt samvær.

Tidsramme

Tre uger /6 undervisnigstimer

Hjemmeopgaver

Danske film, tekster om danske film, skuespillere og filminstuktrører.

Evaluering

Logbog, projekt og hjemmeopgaver om danske film, skuespillere og  filminstruktører.