Karrusel – station 10

Ordforråd

Mål

At  træne sit personlige ordforråd.

Organisering

Karrusel-modellen
Individuelt arbejde

Forløb

Eleverne arbejder hver med sin computer.
Eleverne arbejder med opgaver læreren har valgt på skolavefurinn .is/danska.

Materialer

Computer

Indhold

Forskellige grupper af ord skole/mad/ idræt /tøj/tal/

Gevinst

Hukommelsestræning.
Eleverne øver sig i at genkende og stave ord.

Tidsramme

En undervisningstime (40 minutter)

Evaluering

Logbog   /karussel


Navn:   __________________________________

Station no:________________

Hvad jeg lavede:

Læste______       skrev____  lyttede_____      så på  _____

snakkede_____  løste  opgaver_____  computer  arbejde ____

ordbog____  andet ________

Hvordan gik det:

Ikke så godt ______   Godt  ______ Meget godt     ________

Hvad jeg har lært:

__________________________________________________

meget  ________  ikke så meget________ lidt________

Min karakter __________ Gruppens karakter ________  Lærerens karakter______