At spille basket

Mål

Mundtlig træning
Ordforråd indlæres, gentages, genopfriskes og genkendes i en sjov leg.

Forløb

 • Elever stiller sig i kø foran en basketkurv.
 • Man har aftalt, hvad man skal sige når man skyder med bolden, hvorefter man skal ud til den anden side og løber bagest i køen.
 • Hvis man ikke husker et ord eller taber bolden eller ikke rammer kurven, taber man points.

Materialer

 • En basketball
 • En basketkurv
 • Logbog

Indhold

 • Farver
 • Madnavne
 • Sportsgrene

eller

 • Jeg er….
 • Jeg har…

Gevinst

 • Mundtlig træning.
 • Holistisk tilgang til sproget.
 • Hukommelsen tilknyttes en episode, der gør det nemmere at genkalde sig emnet.
 • Fysisk aktivitet stimulerer selvtilliden.
 • Fysisk aktivitet skærper opmærksomheden.
 • Selvtilliden stimulerer lysten til at lære.
 • Sociale aktiviteter med klassekammeraterne kan give større lyst til at lære.
 • Større motivation og positiv oplevelse.

Tidsramme

15 – 20 minutter.

Evaluering

Logbogen/ selvevalueringsskala