At hinke Paradis

Mål

Mundtlig træning

Ordforråd indlæres, gentages, genopfriskes og genkendes i en sjov leg.

Forløb

 • Elever arbejder sammen i gruppe på 3 – 4.
 • Man har aftalt, hvad man skal sige når man hinker.
 • Man tegner hinkeruderne på fortovet eller skolegården.
 • Hver elev har sin hinkesten.
 • Hvis man kaster/sparker hinkestenen uden for ruderne, ikke husker et ord eller taber balancen, taber man points.

Variationer

Galleri med hinkeruder

Om hinkeruder fra Historieskolen CLIO

Materialer

 • Et kridt
 • Et godt fortov
 • En hinkesten
 • Logbog

Indhold  

Tal fra 1-10, fra 10-20, 20 – 100

Farver: rød, gul, grøn, blå, sort, brun, orange, beige, violet, rosa…

Gevinst

 • Mundtlig træning
 • Hukommelse tilknyttes bevægelsen
 • Holistisk tilgang til sproget
 • Hukommelsen tilknyttes en episode, der gør det nemmere at genkalde sig emnet
 • Fysisk aktivitet stimulerer selvtilliden
 • Fysisk aktivitet skærper opmærksomheden
 • Selvtilliden stimulerer lysten til at lære
 • Sociale aktiviteter med klassekammeraterne kan give større lyst til at lære
 • Større motivation og positiv oplevelse.

Tidsramme

15 – 20 mange minutter – alt efter vejr.

Evaluering

Logbogen/ selvevalueringsskala