At sjippe i en bue

Mål

Mundtlig træning
Ordforråd indlæres, gentages, genopfriskes og genkendes i en sjov leg.

Forløb

 • To svinger et langt tyndt tov rundt i en bue.
 • De andre stiller sig i kø til højre for den ene som svinger tovet.
 • Man har aftalt, hvor mange hop man skal hoppe i tovbuen, hvorefter man skal ud til den anden side.
 • Hvis man bliver ramt af tovet eller træder på tovet, skal man afløse en af dem, som svinger tovet.
 • Er man kun to til at sjippe bue, kan den ene ende af tovet bindes fast til en stolpe, så kun én svinger tovet og den anden hopper.

Materialer

 • Sjippetov
 • Logbog

Indhold

 • Tal – elever tæller på dansk mens de sjipper: én, to, tre… ti, tyve, tredive…
 • Ugedage
 • Månederne

Gevinst

 • Mundtlig træning.
 • Holistisk tilgang til sproget.
 • Hukommelsen tilknyttes en episode, der gør det nemmere at genkalde sig emnet.
 • Fysisk aktivitet stimulerer selvtilliden.
 • Fysisk aktivitet skærper opmærksomheden.
 • Selvtilliden stimulerer lysten til at lære.
 • Sociale aktiviteter med klassekammeraterne kan give større lyst til at lære.
 • Større motivation og positiv oplevelse.

Tidsramme

15 – 20  minutter – alt efter vejr.

Evaluering

Logbogen/ selvevalueringsskala

Links

http://alm.skjernbank.dk/media/Sjippe_i_bue.pdf