Skrive ord i sneen

Mål

Mundtlig træning.
Ordforråd indlæres, gentages, genopfriskes og genkendes i en sjov leg.

Forløb

Eleverne arbejder i par.
Skriver i sneen alle de ord de kan indenfor en bestemt kategori: tøj, tal, skoleord, fag, sportsgrene osv.
Man trækker lod om kategorier.

Materialer

  • Sneen i skolegården
  • En pind til at skrive med

Indhold

Det ordforråd der arbejdes med i klassen til hver en tid.

Gevinst

  • Huskestrategi.
  • Holistisk tilgang til sproget.
  • Hukommelsen tilknyttes en episode, der gør det nemmere at genkalde sig emnet.
  • Fysisk aktivitet stimulerer selvtilliden.
  • Fysisk aktivitet skærper opmærksomheden.
  • Selvtilliden stimulerer lysten til at lære.
  • Sociale aktiviteter med klassekammeraterne kan give større lyst til at lære.
  • Større motivation og positiv oplevelse.

Tidramme

15 – 20  minutter

Evaluering

Logbogen/ selvevalueringsskala