Den mystiske pose

Mål

Ordforråd indlæres, gentages, genopfriskes og genkendes i en sjov leg.

Forløb

Eleverne sidder i en rundkreds.

Posen går rundt.

 • Hver elev – den ene efter den anden trækker et stykke tøj op af posen og angiver:
  • hvad det er for et stykke tøj
  • hvilken farve det har
 • Eleven kan også opgive et andet ord som rimer
 • Eleven fortæller stykkets historie (denne sko har lige været til fest hos præsidenten….)
 • Eleven beskriver personen som har ejet dette stykke tøj (hun er lille og nuttet, har lyst hår og dejligt smil…).

Materialer

 • Stofpose med mange forskellige stykker tøj: hatte og huer, tørklæder, strømper og vanter, sveatre og bukser…

Indhold

Ordforråd der er tilknyttet tøj og ordforbindelser som f.eks. at tage på, at tage af, at smutte i,  at trække strømperne på, . .

Gevinst

 • Huskestrategi.
 • Holistisk tilgang til sproget.
 • Hukommelsen tilknyttes en episode, der gør det nemmere at genkalde sig emnet.
 • Fysisk aktivitet stimulerer selvtilliden.
 • Fysisk aktivitet skærper opmærksomheden.
 • Selvtilliden stimulerer lysten til at lære.
 • Sociale aktiviteter med klassekammeraterne kan give større lyst til at lære.
 • Større motivation og positiv oplevelse.

Tidramme

15 – 20  minutter

Evaluering

Logbogen/ selvevalueringsskala