Hvem stjal kagen fra skabet i går?

Mål

Ordforråd indlæres, gentages, genopfriskes og genkendes i en sjov leg.

Forløb

Eleverne sidder i en rundkreds.

Alle får et nummer: én, to, tre, fire. . .

Alle sidder og klapper. Den første person siger:

“Hvem stjal kagen fra skabet i går?” Nummer X stjal dagen fra skapbet i går?

Den som har det nummer som var nævnt siger: “Hvem  – jeg? Ikke jeg – nummer X?” ” Det var nummer Y som stjal kagen fra skabet i går?”

Den som kludrer i det og siger et forkert nummer eller siger et nummer som allerede er blevet slået ud – bliver selv slået ud.

Indhold

Numre, hele sætninger, sprogets rythme og intonation.

Gevinst

  • Huskestrategi
  • Spontanitet
  • Holistisk tilgang til sproget
  • Hukommelsen tilknyttes en episode, der gør det nemmere at genkalde sig emnet
  • Fysisk aktivitet stimulerer selvtilliden
  • Fysisk aktivitet skærper opmærksomheden
  • Selvtilliden stimulerer lysten til at lære
  • Sociale aktiviteter med klassekammeraterne kan give større lyst til at lære
  • Større motivation og positiv oplevelse.
  • Konkurrence.

Tidramme

15 – 20 minutter – alt efter vejr og vind.

Evaluering

Logbogen/ selvevalueringsskala