Kridte ord på fortovet

Mål

Ordforråd indlæres, gentages, genopfriskes og genkendes i en sjov leg

Forløb

Eleverne arbejder i par

Kridter alle de ord de kan indenfor en bestemt kategori: tøj, tal, skoleord, fag, sportsgrene osv.

Materialer

  • Ét kridt per par
  • Ét godt fortov!

Indhold

Det ordforråd der arbejdes med i klassentil hver en tid

Gevinst

  • Huskestrategi
  • Holistisk tilgang til sproget
  • Hukommelsen tilknyttes en episode, der gør det nemmere at genkalde sig emnet
  • Fysisk aktivitet stimulerer selvtilliden
  • Fysisk aktivitet skærper opmærksomheden
  • Selvtilliden stimulerer lysten til at lære
  • Sociale aktiviteter med klassekammeraterne kan give større lyst til at lære
  • Større motivation og positiv oplevelse.

Tidramme

15 – 20 minutter

Evaluering

Logbogen/ selvevalueringsskala