Memory-spil med mystiske poser

Mål

 • At aktivere hukommelsen.
 • Ordforråd indlæres, gentages, genopfriskes og genkendes i en sjov leg.

Forløb

Poser med tøj bliver placeret rundt omkring i klasseværelset.

Eleverne går rundt.

 • Hver elev – trækker et stykke op af en pose og angiver:
  • hvad det er for et stykke
  • hvilken farve det har
 • Eleverne forsøger at finde et andet stykke af samme slags ved at føle på de andre poser.

Materialer

 • Små stofposer med små, markant forskellige ting, der passer sammen i par: Mønter, ringe, kugler, knapper, plasticfigurer, pasta, nøgle, sten, lego-klodser, blyanter, viskelæder, . . .

Indhold

Ordforråd og ordforbindelser som f.eks. er ens, er af samme slags, ligner hinanden, er forskellige, . . .

Variation

Se også: Leg, legetøj og spil for synshandicappede børn og deres seende kammerater.

Gevinst

 • Huskestrategi.
 • Holistisk tilgang til sproget.
 • Hukommelsen tilknyttes en episode, der gør det nemmere at genkalde sig emnet.
 • Fysisk aktivitet stimulerer selvtilliden.
 • Fysisk aktivitet skærper opmærksomheden.
 • Selvtilliden stimulerer lysten til at lære.
 • Sociale aktiviteter med klassekammeraterne kan give større lyst til at lære.
 • Større motivation og positiv oplevelse.
 • Spiller på elevernes samlerinstinkt og konkurrencementalitet.

Tidramme

15 – 20  minutter

Evaluering

Logbogen/ selvevalueringsskala