Konturtegning med kridt på fortovet

Mål

Ordforråd indlæres, gentages, genopfriskes og genkendes i en sjov leg.

Forløb

 • Der arbejdes i grupper på tre.
 • En af eleverne lægger sig på fortovet med spredte arme og ben.
 • De andre i gruppen tegner hans/hendes kontur: ridser rundt personen med et kridt.
 • Hver gruppe skriver så mange ord som muligt over tøj og legemsdele på de rigtige pladser rundt konturbilledet.
 • Den gruppe vinder som har flest ord.

Materialer

 • Skolegården
 • Et kridt til at tegne og skrive med

Indhold

Ord tilknyttet legemetlegemsdele og tøj.

Variation

 • I timen inden udetimen har eleverne lavet små lapper hvor der står ord med legemsdele.
 • Der ridses om en af eleverne i gruppen.
 • Lapperne bliver fordelt mellem eleverne.
 • De skal så hurtigt som muligt finde de rigtige pladser for deres lapper – danne par af konturbillede og lapper.
 • Hvis de får lapper med samme ord mere end én gang må de skifte lappen ud for en ny.

Gevinst

 • Huskestrategi.
 • Holistisk tilgang til sproget.
 • Hukommelsen tilknyttes en episode, der gør det nemmere at genkalde sig emnet.
 • Fysisk aktivitet stimulerer selvtilliden.
 • Fysisk aktivitet skærper opmærksomheden.
 • Selvtilliden stimulerer lysten til at lære.
 • Sociale aktiviteter med klassekammeraterne kan give større lyst til at lære.
 • Større motivation og positiv oplevelse.
 • Konkurrence.

Tidramme

15 – 20  minutter

Evaluering

Logbogen/ selvevalueringsskala