Spadsere sammen i par

Mål

 • At aktivere hukommelsen sammen med en ven/veninde.
 • Ordforråd indlæres, gentages, genopfriskes og genkendes i en sjov leg.
 • Mundtlig opgave.

Forløb

 • Eleverne arbejder i par.
 • Inden man starter har man aftalt, hvilke kategorier man vil lægge vægt på.
 • Elever går side om side og opremser alle de ord de kan huske indenfor en bestemt kategori: mad, legemsdele, tøj, tal, skoleord, fag, sportsgrene osv.

Materialer Bare en god kammerat med et godt hoved! En logbog.

Indhold Det ordforråd der arbejdes med i klassen til hver en tid. Gevinst

 • Huskestrategi.
 • Holistisk tilgang til sproget.
 • Hukommelsen tilknyttes en episode, der gør det nemmere at genkalde sig emnet.
 • Fysisk aktivitet stimulerer selvtilliden.
 • Fysisk aktivitet skærper opmærksomheden.
 • Selvtilliden stimulerer lysten til at lære.
 • Sociale aktiviteter med klassekammeraterne kan give større lyst til at lære.
 • Større motivation og positiv oplevelse.

Tidramme 15 – 20 minutter Evaluering Logbogen/ selvevalueringsskala