Stafetløb

Mål

Mundtlig træning.
Genopfriskning af det indlærte som gentages, genopfriskes og genkendes i en sjov leg.

Forløb
Et stafetløb er en konkurrence mellem hold hvor deltagerne afløser hinanden. Holdet leverer en samlet præstation.
Eleverne arbejder i hold. Hvert hold består af 3 – 4 personer.
Alle holdt starter på samme tid. Når løberen fra første tur kommer i mål giver han/hun stafeten videre til den person der skal løbe 2. tur.
Her er der tre hold og deltagerne skal udføre forskellige udfordringer til hver tur:

1. tur: Tælle til 10
2. tur: Frøhop og sige navnerne på forskellige slags frugt ved endestation.
3. tur: Hoved, skulder, knæ og tå.
4. tur: Sige navn og alder
5. tur: Synge: Lille Peder edderkop
6. tur: Klæde sig på mens man løber – de andre gætter Hvem er jeg?
7. tur: Synge Farvesangen

Materialer

Hvert hold får en stafet.
Ét godt fortov!
Masser af gode idéer.

Indhold

Det ordforråd, sange og sproglege der arbejdes med i klassen til hver en tid.

Variationer

Idékartotek

Gevinst

  • Huskestrategi.
  • Holistisk tilgang til sproget.
  • Hukommelsen tilknyttes en episode, der gør det nemmere at genkalde sig emnet.
  • Fysisk aktivitet stimulerer selvtilliden.
  • Fysisk aktivitet skærper opmærksomheden
  • Selvtilliden stimulerer lysten til at lære
  • Sociale aktiviteter med klassekammeraterne kan give større lyst til at lære
  • Større motivation og positiv oplevelse.
  • Spiller på “team-spirit”, sammenhold og konkurrencementalitet.

Tidramme

15 – 20 mange minutter – alt efter vejr.

Evaluering

Logbogen/ selvevalueringsskala