Familien

Mål: At elevene kan beskrive sin familie og forhold mellom enkelte innenfor familien.

  • Fortell om din familie og kanskje hva slags oppgaver hver enkelt har i hjemmet.
  • Hvordan er arbeidsdelingen?
  • Hvordan er forholdet til bestefar, bestemor, onkel, tante?
  • Hvordan bor bestefar og bestemor, oldefar og oldemor?

                                           

Oppdrag: hver enkelt elev kan lage en liten utklippsbok om seg og sin familie.

  • Innhold: Presentasjon av eieren av utklippsboken: mit navn, min familie, mine hobbyer…
  • Materiale: Bilder hjemmefra, eget liv og erfaringer.
  • Arbeidsmåte: Klassen idémyldrer, hele klassen sammen og i små grupper. Hver enkelt elev lager etter hvert sin egen utklippsbok med bildemateriale hjemmefra.
  • Presentasjon: En side for hvert emne. Personlig utforming, bilder og design.
  • Tid: To til tre ukers prosjekt, elevene jobber med det på skolen og hjemme.