Nasjonaldager

Mål: Kulturformidling, skikk og tradisjoner.

  • Disse idéene kan brukes for hvert av de nordiske land.
  • Hvis det er mulig så går det an å dele elevene i grupper og la dem trekke lodd om et land.
  • Elevene kan bygge på egne erfaringar når de jobber med nasjonaldagen.
  • Målet er å flytte nasjonaldagene inn i klasserommet og la elevene jobbe med dem enkeltvis eller i grupper.

Diskussjon:

Hvilken dato feirer de nordiske land sin nasjonaldag?

Hvorfor feirer vi dagen? Og de andre nordiske land?

Hvilke andre høytidsdager har vi her i landet? (Sankt Hans, Jonsok, Fastelavnssøndag, Feite tirsdag, blåmandag).

Individuell oppgave

Tegn de nordiske flagg.

Lær en fedrelandssang, tegn billder og skriv tekst.

Fortell om hva som foregår på nasjonaldagen.

Beskriv en av de norske bunader.

Arbeid i grupper

Lag en illustrasjon av nasjonaldagen.

Gruppen bestemmer i lag hva som skal  være på bildet, etter det får hver elev en bestemt oppgave.

Dramatisering. Elevene isenesetter nasjonaldagen med opplesning av dikt, korte skuespill, sang eller spill.