Kultur- och miljömedvetenhet

Mål: Att lära sig om geografi, flaggor och språk.

  • Vilka är de nordiska länderna?
  • Vilka länder tillhör det ”väst-nordiska” området?  
  • Hur ser de nordiska ländernas flaggor ut?
  • Titta på några vanliga varor från de nordiska länderna. 
  • På vilka språk är innehållsdeklarationerna  och användarinstruktionerna?
  • Hur är miljömärkta varor märkta i norden?