Kultur- og miljøbevissthet

Kultur- og miljøbevissthet

Mål: Å lære om de nordiske lands beliggenhet, nasjonalflagg og språk.

  • Hvilke land tilhører Norden / de nordiske land?
  • Hvilke land tilhører det Vest-nordiske område?
  • Hvordan ser de nordiske flagg ut?
  • Se på noen helt vanlige varer fra de nordiske land. På hvilket språk er varedeklarasjon og bruksanvisningen?
  • Hvordan kjennetegnes miljøvennlige varer i Norden?