Reseberättelse

Mål: Att göra de yngsta eleverna medvetna om vad de vet om de nordiska länderna.

Uppgift:

  1. Eleverna tar med sig ett föremål som på något sätt har med Norden att göra och berättar om den.  Det kan vara vykort, filmer, resebroschyrer och souvenirer.
  2. Eleverna berättar en historia t ex från en tågresa, nöjespark, djurpark, skogs- eller strandutflykt och visar bilder från dessa platser.
  3. En bildvisning sätts ihop med bilder från de platser som eleverna har besökt (glöm inte att Island också är ett nordiskt land).
  • Vilka nordiska länder har klasskamraterna besökt?
  • Vilka språk pratas där?
  • Vilka ord kan eleverna?
  • Hur ser flaggorna ut?