Reisefortelling

Mål: Å gjøre de yngste elevene oppmerksomme på hva de vet om de andre nordiske land.

Oppgaver:

  1. Elevene tar med en ting knyttet til Norden og forteller om den. Det kan være et postkort, et foto, en reisebrosjyre eller en suvenir.
  2. Elevene forteller en historie for eks. fra en togreise, dyrepark, skogs- eller strand tur og viser bilder fra de stedene.
  3. Elevene lager en bildeoppvisning fra de stedene klassekameratene har besøkt (husk Island, det er og en del av Norden).

  • Hvilke nordiske land har kameratene besøkt?
  • Hvilket språk snakkes i det landet?
  • Hvilke ord kan elevene?
  • Hvordan ser flaggene ut?