Reseutställning

Mål: Att eleverna lär känna ett nordiskt land och gör en utställning där alla de nordiska länderna presenteras.

Grupparbete:

  • Varje grupp presenterar sitt land med t ex filmer och hemgjorda resebroschyrer.
  • Det är möjligt att ämnesintegrera med andra ämnen som t ex. hemkunskap, samhällskunskap och nordiska språk.

Efter resepresentationen gör varje elev en  resplan för sig och sina kamrater:

  • Eleven planerar en 10 dagarsresa med stopp i två nordiska länder  (förutom det land han/hon redan presenterat).
  • I resplanen ska kostnad beräknas, på vilket sätt ska man resa, hur ska man bo, vad ska man se och göra.
  • Vilken valuta används i länderna?
  • Hur är växelkurser jämfort med den isländska kronan? Använd bankernas valutaomvandlare.
  • Utmärkt tillfälle att använda upplysningar man fått av en vänklass på nätet.
  • Kom ihåg att skriva ett tackbrev till värdarna! (Om ni gjort ett besök)