Reiseutstilling

Mål: Elevene blir godt kjent med et av de nordiske land og lager en reiseutstilling hvor alle de nordiske land blir presentert.

Gruppearbeid:

  • Gruppene presenterer sitt land med video, bilder og/eller brosjyrer som de har selv laget.
  • Det er mulig å integrere dette arbeidet med andre fag for eksempel samfunnsfag, nordiske språk og heimkunnskap.

 

Etter presentasjonen lager hver enkelt elev en reiseplan til seg selv og sine kamerater.

  • Eleven planlegger en 10 dagers reise med stopp i to nordiske land (utenom det landet han/hun prestenterte i utstillingen).
  • I planen skal finnes en oversikt over utgifter, hvordan reisen skal foregå, hvor det skal overnattes, hva skal de se og gjøre i løbet av reisen.
  • Hvilken valuta brukes det i landene?
  • Hva er kursen i forhold til hjemlandets valuta? (Du kan bruke valutakalkulator som du finner på bankenes hjemmeside).
  • Det er mulighet for å bruke informasjon man har fått fra en venskapsklasse via internett.
  • Husk å sende et takkebrev til verten!