Min idrett

Mål: Å gjøre elevene oppmerksomme på idrettsutøvelse i deres nærmiljø.

  • Trener du og/eller din familie noe form for idrett? Hvilken?
  • Hva slags idrett liker du best? Hvorfor
  • Har du et idol innen idrett? Hvem er det?
  • Hva slags idrett er typisk for hvert av de nordiske land?
  • Er det noen andre typer idrett som er populære i Norden? – I bestemte land?

Oppgaver:

  • Elevene lager en liste over de idrettsgrenene de kjenner til og en annen liste over nordiske idrettsutøvere.
  • Som kilde kan de bruke avis og sportsmagasin og muntlige opplysninger hjemmefra.
  • Elevene finner bilder og lager en plansje med navn på, dette kan eventuelt deles opp etter idrettsgrener.
  • Rundt navnene skriver elevene de viktigste resultatene og tidspunkt på hvornår det ble oppnådd.